Reisdoel is Kalimantan
 The Orang-family
 Meike en haar droom
 Een video van het begin
 Reisverslagen
 De orangutan
 Andere links


© 2004 PSI en 4XS2
     
Sponsors gevraagd
Dat gaat je niet in je kouwe kleren zitten. 4 maanden naar Indonesië om stage te lopen. Uiteraard is de stage onbetaald. Kosten die ik heb moeten maken zijn mijn inentingen, de reis, mijn visum, verblijfskosten en kosten om in Indonesië ondersteund te worden door een Indonesische Universiteit (een counterpart). In die 4 maanden lopen mijn kosten in Nederland ook gewoon door. Mijn huishuur, abonnementen voor gas, water, licht, kabel en telefoon. 4 maanden laten afsluiten en dan weer laten aansluiten is duurder.

 Alvast bedankt Vandaar dat ik best sponsors kan gebruiken. Als u mij wilt helpen zou u mij een groot plezier doen als u een bedrag over maakt op Bankreknr. 3381.25.558 t.n.v. Meike Kunkel. Als uw bedrag hoger is dan € 100,-- en u vermeldt op de bankafschrijving een URL van uw website, dan krijgt u een link op de pagina's van deze site.
Alvast bedankt.
Meike

© 2004 PSI en 4XS2